Jelang tahun baru
buku beribu kisah pilu,
masa lalu kelabu
mendadak tabu,
di kepala serdadu

Usai tahun baru
tabu belum berlalu
para serdadu
berani pada peluru
tapi takut pada hantu
dalam buku
entah dimana itu rasa malu

Januari 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *